MEISTRIKLASS

Roosa Uks avab ennast KÕIGILE!

NELI NÄDALAT 

NELI MEISTRIT

NELI UUT ANNET

Roosa Ukse MEISTRIKLASS stardib 6. juulil ning pakub 4 nädala jooksul osalejatele võimalusi oma teadmiste, maailmapildi ja isiklike annete avardamiseks. Kursuste eesmärgiks pakkuda osalejatele võimalusi oma seni peidus oleva ande avamiseks ja arendamiseks.

*Meistriklass toimub Instagrami platvormil, mis võimaldab kursusel osaleda asukohast hoolimata. 

*Väikesed privaatsed rühmad, kus saab suhelda otse juhendajaga ja vahetult teiste osalejatega.

*Võimalik on valida kas ainult üks, kaks, kolm või kõik neli teemat! Ja saada VÄGA targaks!

Kõik kursused on oma juhendaja nägu ning annavad osalejatele võimaluse oma andeid nii teoreetiliselt kui ka praktiliselt avada. Iga loeng lõpeb koduse ülesandega, seega kogu juulikuu jooksul käib igaühel töö enda ande arendamisel!